Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol

Regjeringen vil bruke 3 milliarder mer på psykisk helse

Nyhet 09.06.2023

Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse forplikter for ti år fremover. Med satsingen følger minst 3 milliarder kroner.

Nett-tv

Se sendingen her

Regjeringa vil styrke kunsten og kunstnarens kår

Pressemelding 09.06.2023

– Sjølv om kunstnarane fyller liva våre med innhald, slit mange med å få betalt for arbeidet. Med stortingsmeldinga «Kunstnarkår» sikrar vi ein aktiv og offensiv kunstnarpolitikk inn i framtida, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Vindmøller på Fosen

Regjeringens arbeid med oppfølging av Fosen-dommen

Tidslinje

11. oktober 2021 avsa Høyesterett dom i saken om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen. Etter Høyesteretts dom startet Olje- og energidepartementet en prosess for å gjøre om de aktuelle konsesjonsvedtakene, slik at reindriftens rettigheter etter artikkel 27 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter blir ivaretatt.

Hånd som holder en smartelefon med nødvarselmelding på skjermen

Nasjonal test av nødvarsel – høy lyd på mobiler i hele landet

Pressemelding 31.05.2023

I midten av juni blir Nødvarsel på mobil testet mot publikum i hele Norge. Onsdag 14. juni rundt klokken 12.00 blir det gjennomført en fullskala test av det nye varslingssystemet.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre