Спеціальний аудитКожен керівник намагаєть?? зробити бізне?-проце?и в?ередині компанії зручними і про?тими.

?ле чим довше працює компані?, тим ?кладніше вони ?тають. Штат ?півробітників розширюєть??, з'?вл?єть?? дедалі більше завдань. Щоб задовольнити потреби бізне?у та отримати докладну і до?товірну інформацію про ?тан ?прав і функціонуванн? відділів, потрібно періодично проводити ?пеціальний аудит.
Дана по?луга актуальна дл? компаній великого, ?ереднього і малого бізне?у. ?удит потрібно в багатьох випадках:
  1. Якщо ви плануєте вз?ти кредит на розвиток бізне?у;
  2. Плануєте подати в ?уд на контрагента;
  3. Вам необхідно надати дані про витрати в рамках договору;
  4. Ви хочете підвищити довіру до компанії;
  5. Дл? ва? важливо підтвердити до?товірні?ть звітно?ті;
  6. Ви бажаєте переконати контрагентів у фінан?овому благополуччі організації.
?аша компані? допоможе вам в найкоротші терміни прове?ти ретельну перевірку в обла?ті бухгалтер?ького обліку. До?відчені ?півробітники не тільки ?формують повноцінний звіт про ?тан ?прав, але ви?вл?ть ?ильні і ?лабкі ?торони, дадуть рекомендації по оптимізації бухгалтер?ького обліку.
Спеціальний аудит ?вл?є ?обою перевірку фінан?ової ді?льно?ті підприєм?тва. Велику увагу ми приділ?ємо внутрішніх процедур, норм і правил, у тому чи?лі аналізуємо проце? ?кладанн? податкової звітно?ті. В результаті ви отримаєте офіційний ви?новок про точно?ті фінан?ової інформації, що мі?тить?? у звітно?ті за певний період, завд?ки чому зможете реалізувати ?то?ть перед вами бізне?-завданн?.
Звертайте??: helpme@notarus.pp.ua
