Комплек? юридичних та оціночних по?луг громад?намКон?алтингове бюро «NotarUS» надає комплек? юридичних та оціночних по?луг громад?нам та організаці?м у?іх форм вла?но?ті на території України. Починаючи з 2010 р. ми беремо на ?ебе врегулюванн? правових завдань будь-?кої ?кладно?ті і за цей ча? ?тали перевіреним партнером дл? багатьох компаній.


?аша ви?окоефективна команда кваліфікованих юри?тів, ?кі мають величезний до?від і широку юридичну практику у ?фері пред?тавленн? інтере?ів у ?уді та захи?ту прав у ?удових органах України, комплек?ного правового об?луговуванн? організацій, юридичне ?упроводженн? різних угод, реє?трації угод з нерухомі?тю, керують?? на?тупними принципами:

Щодн? в бізне?і і в побуті ми зу?трічаємо?? з порушенн?м наших інтере?ів, неналежним виконанн?м договірних зобов'?зань, прит?гненн?м до кримінальної або адміні?тративної відповідально?ті. Це вимагає дієвої юридичного захи?ту інтере?ів і від?тоюванн? ?воїх прав в адміні?тративному і ?удовому пор?дку. Ми пропонуємо нашим клієнтам:
Кон?алтингове бюро «NotarUS» здій?нює повний ?упровід бізне?у з правових питань. ?бонент?ьке об?луговуванн? юридичним о?обам надаєть?? на ви?окому профе?ійному рівні. Цим займають?? фахівці з багаторічним до?відом арбітражної практики.

?аші юри?ти:
  1. Розробл?ють у?тановчі документи.
  2. Здій?н?ть пред?тавництво в арбітражному ?уді.
  3. Зареє?трують вне?енн? змін в у?тановчі документи.
  4. Проведуть ?т?гненн? боргів.
  5. Пред?тавл?ть інтере?и компанії в державних і контролюючих органах.
  6. Виконають юридичний ?упровід угод, що укладають?? клієнтом.
Звертайте??: helpme@notarus.pp.ua
ih notarus.pp.ua