SKIN GENIUS - นวัตกรรมวิเคราะห์สภาพผิวของคุณอย่างผู้เชี่ยวชาญ

ลอรีอัล ปารีส มุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคุกคามบนท้องถนน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับลอรีอัล ปารีสเพื่อต่อสู้กับการคุกคามบนท้องถนน โดยรับการฝึกอบรมให้ยืนหยัดและเรียนรู้วิธีรับมือกับการคุกคามหรือการถูกคุกคามบนท้องถนนอย่างปลอดภัย ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานี้ได้

เข้ารับการฝึกอบรม