Об?луговуванн? комп'ютерної техніки

IT-інфра?труктура ?ьогодні – о?новний а?пект роботи будь-?кої компанії, тому актуальним є питанн? об?луговуванн? ?ерверів і комп'ютерів на аут?ор?ингу. Це зручніше і економічніше, ніж утримувати ІТ-відділ. По телефону +38067 705-69-98 ви можете дізнати?? подробиці або викликати фахівц?.

?апр?мки техоб?луговуванн? і ремонту комп'ютерної техніки

Проблеми з комп'ютерами та комплектуючими – найбільш ча?тий ?пектр витрат будь-?кого підприєм?тва. У ?пектр ремонтно-профілактичних робіт вход?ть на?тупні дії:

Що входить в діапазон робіт

Об?луговуванн? ?ерверів і комп'ютерів організацій ?вл?є ?обою великий ?пектр завдань. ?дміні?труванн? ?ерверів – ?права, що вимагає відповідального підходу і ви?окого рівн? знань. ?авіть незначна помилка може призве?ти до фінан?ових втрат організації. В о?новному техоб?луговуванн? ?ерверів включає в ?ебе налаштуванн? їх конфігурацій під робочі завданн?, а також по?тійний контроль на предмет виникненн? неполадок. Контролювати комп'ютери та оргтехніку про?тіше. У ?пектр робіт входить ремонт або заміна комплектуючих, в?тановленн? та налаштуванн? програмного забезпеченн?, драйверів. Також до обов'?зків фахівц? з об?луговуванн? комп'ютерів дл? організацій може входити прокладка локальних мереж, заправка картриджів в принтері, діагно?тика працездатно?ті бухгалтер?ького або офі?ного ?офту. У разі виникненн? збою фахівець в найкоротші терміни відновлює роботу, не допу?каючи про?тоїв.